Scotland ရဲ႕ နာမည္ၾကီး တကၠသိုလ္ေတြထဲကျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ၾကား ေရပန္းစားတဲ့ University of Glasgow (ရန္ကုန္ - မတ္လ ၂၅) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

့ျမန္မာနုိင္ငံမွ နုိင္ငံတကာကိုသြားေရာက္ပညာသင္ယူေနၾကတဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အေရအတြက္ဟာ တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ပိိုမ်ားလာသလိုScotland ရွိ တကၠသိုလ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလဲျမန္မာေက်ာင္းသားေတြဟာတက္ေရာက္ေနၾကပါတယ္။.Glasgow ျမိဳ႕ဟာScotland ရဲ႕နာမည္ၾကီးျမိဳ႕ၾကီးျဖစ္ျပီးျမိဳ႕ေတာ္Edinburghနဲ႕အလွမ္းမေဝးလွတဲ့ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္ Scotland ကိုလာေရာက္လည္ပတ္သူေတြအတြက္ေတာ့ မျဖစ္မေနသြားေရာက္သင့္တဲ့ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ဆိုလဲမမွားပါဘူး City Centre ရဲ႕အေဆာက္အအံုေတြမွာ ေတြ႕ရမယ့္လက္ရာေျမာက္Graffiti ေတြနဲ႕“People Make Glasgow”ဆိုတဲ့ Slogan ေလးဟာGlasgow ျမိဳ႕ရဲ႕ သေကၤတေတြျဖစ္ပါတယ္။ Glasgow ျမိဳ႕ဂုဏ္ေဆာင္University of Glasgow ကုိ ၁၄၅၁ ခုႏွစ္တြင္တည္ ေထာင္ခဲ႔ၿပီးႏုိင္ငံေပါင္း(၁၂ဝ) ေက်ာ္မွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာသင္ ယူေနၾကပါတယ္။.UK ရွိ Engineering ပညာရပ္ႏွင့္ သုေတသနနယ္ပယ္တြင္ ႏွစ္ ၁၅၀သက္တမ္းရွိတကၠသိုလ္ျဖစ္သည့္ University of Glasgow တြင္ေလေၾကာင္းအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ Engineering ပညာရပ္ဆိုင္ရာဘြဲ႔မ်ားကိုတက္ေရာက္သင္ၾကားနုိင္သည္႕အျပင္ ျမန္မာနုုိင္ငံမွ ဆရာဝန္မ်ားႏွင္႔ ေဆးပညာဆိုင္ရာဘြဲ႕ရရွိသူမ်ား အတြက္ (၁)ႏွစ္သင္ယူရမည္႔ အဂၤလန္ေဆးပညာဆိုင္ရာဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ားလည္း ရွိလို႕ေနပါတယ္။.ျမန္မာျပည္မွ ေဆးပညာဘြဲ႕ရရွိထားေသာ ဆရာဝန္မ်ား ဆက္လက္တက္ေရာက္ၾကသည္႕ ဘာသာရပ္အခ်ိဳ႕မွာ - # Child Health#Clinical Nutrition/ Human Nutrition#Medical Genetics and Genomics#MSc Diabetes ႏွင့္#Master of Public Health တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။.University of Glasgow ဧ။္ထူူးျခားခ်က္မ်ားမွာ -- ၄င္း၏ Medical School သည္ ယူေကသာမက ဥေရာပ၏ အႀကီးဆုံးေဆးပညာမဟာဌာနမ်ားထဲတြင္ပါ၀င္ျခင္း။- Top 50 Clinical, Pre-Clinical and health universities in the worldတြင္ပါဝင္ျခင္း။- ယူေကသုေတသန ထိပ္တန္း တကၠသုိလ္မ်ား ေပါင္းစုထားေသာ RussellGroup အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ျခင္း။- Overall တြင္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းတကၠသုိလ္ (၁ဝဝ)စာရင္းဝင္ျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ဝင္ခြင္႔ရရန္ ခဲယဥ္းေသာ္လည္း (၁ဝ)တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး သူမ်ား အေနျဖင္႔၄င္း၏ ေက်ာင္းဝန္း ထဲမွာပင္ဖြင္႔လွစ္ထားေသာ Glasgow InternationalCollegeတြင္ Foundation Program ကို တက္ေရာက္နုိင္ျပီးေအာင္ျမင္ျပီးေျမာက္ပါက University of Glasgow ၏ ဒီဂရီ ဒုတိယႏွစ္သုိ႔ ဝင္ခြင္႔ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။.နွစ္စဥ္သုေသသနေထာက္ပ႔ံေငြ ေပါင္(၁၇၅)သန္းခန္႔သုံးစြဲကာ သုေတသနဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းကုိဦးေဆာင္ေနေသာ တကၠသုိလ္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္႕University of Glasgow ၌ ဘြဲ႔ႀကိဳ ဘြဲ႔လြန္ ပရုိဂရမ္ သင္ၾကားလုိေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ မိမိတို႕စိတ္ဝင္စားရာဘာသာ ရပ္အလိုက္ University of Glasgow ၌ ဆက္လက္တက္ေရာက္နုိင္သည္႔ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို University of Glasgow မွတာဝန္ရွိသူက လာေရာက္ ေဆြးေႏြးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။.ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေဆြးေႏြးပြဲ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■❑ ေန႔ရက္ - မတ္လ (၂၅) ၊ စေနေန႕။❑ အခ်ိန္ - နံနက္ (၁၀) နာရီမွ (၁၂) နာရီထိ❑ ေနရာ - CROWN Education Yangon Office မွာေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။.ေဆြးေႏြးပြဲနွင္႔ပက္သက္၍ အေသးစိတ္စုံစမ္းရန္■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■CROWN Education (Yangon)အမွတ္(၂၇ဝ)၊ေျမညီထပ္၊ ေျမနီကုန္း၊ ျပည္လမ္း ၊ဝ၁ - ၅၂၇-၈၃၈ ၊ဝ၉- ၉၇၇-၉၇၇-၂၀၀၀၉-၇၃၂-၇၃၂-၇၇ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုုင္ပါသည္၊၊