“ဘြဲ႔ တစ္ခုခုရထားျပီး ဘာဆက္လုပ္ရမွန္းမသိသူမ်ားအတြက္ နိုင္ငံတကာ အလုပ္အကိုင္/ပညာေရးလမ္းအေၾကာင္းမ်ား” (ရန္ကုန္- မတ္လ ၁၆) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ျမန္မာနို္င္ငံတကၠသိုလ္တစ္ခုခုဘြဲ႔ရထားတဲ႔ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ( အေဝးသင္ျဖစ္ျဖစ္/UFLကပဲျဖစ္ျဖစ္/ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ျဖစ္/ကြန္ပ်ဴတာဘြဲ႔/ ဆရာဝန္ဘြဲ႔/ သမိုင္းဘြဲ႔ / ပထဝီဘြဲ႔ / Physic/ Chemistry)ေတြ…. ခုလိုေျပာင္းလဲလာတဲ႔ ေခတ္ထဲမွာ …..ဘာေတြလုပ္လို႔ရနိုင္မလဲ?.❑ ျမန္မာနုိင္ငံမွ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိထားသူမ်ား အေနျဖင္႔ စာေတြ႕(၆) လ နွင္႔စင္ကာပူရွိထိပ္တန္းဟိုတယ္ ၾကီးမ်ားတြင္ လစာရ လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕(၆)လပါ၀င္မည္႕ Postgraduate Diploma in Tourism & Hospitality Managementကို ေလ႕လာသင္ယူနုိင္ျခင္း❑ Engineering ၊ Manufacturing ၊ Industry စေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား တြင္စီမံခန္႕ခြဲမွုပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကလုိသူမ်ား အတြက္ အခ်ိန္တုိအတြင္းသင္ယူတက္ေရာက္နုိင္မည္႔ Postgraduate Diploma in Engineering Management❑ လက္ရွိတြင္လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေနၾက သူမ်ား ၊ ဘြဲ႕ရရွိထားျပီး အနာဂတ္ပညာေရး ကိုပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ေလ႕လာသင္ယူ လုိၾကသူမ်ားအတြက္ University of West ofScotland(UK) မွေပးအပ္ မည္႔ Master of Business Administration (MBA) ဘာသာရပ္အေၾကာင္းေတြကို တစ္ဦးခ်င္း အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။.ရန္ကုန္ျမိဳ႕တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးပြဲ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■❑ ေန႔ရက္ - မတ္လ (၁၆) ၊ ၾကာသပေတးေန႕။❑ အခ်ိန္ - ေန႕လည္(၂) နာရီမွ (၄) နာရီထိ❑ ေနရာ - CROWN Education Yangon Office မွာေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။.လာေရာက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလိုတယ္ဆိုရင္ေတာ႔.....ဖုန္း ၀၁-၅၂၇-၈၃၈၊ ၀၉ - ၇၃၂-၇၃၂-၇၇၊ ကိုဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းနုိင္ပါတယ္....